Privātuma politika

Šī personas datu privātuma politika (turpmāk — Politika) attiecas uz visu informāciju, ko juridiskā persona Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Pn Baltic», Reģ. Nr 40103699134: Juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167un/vai tās filiāles var iegūt informāciju par lietotāju, izmantojot vietni lv.aptechka4kids.com

Vietnes lv.aptechka4kids.com izmantošana nozīmē lietotāja beznosacījumu piekrišanu šai Politikai un tajā norādītajiem viņa personas informācijas apstrādes nosacījumiem; Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lietotājam ir jāatturas no šī resursa izmantošanas.

1. Lietotāju personiskā informācija, ko saņem un apstrādā vietne lv.aptechka4kids.com

1.1. Šīs politikas ietvaros «personiskā lietotāja informācija» nozīmē:

1.1.1. Personiskā informācija, ko lietotājs sniedz par sevi neatkarīgi, atstājot pieteikumu, veicot pirkumu, reģistrējoties (izveidojot kontu) vai jebkurā citā vietnes lietošanas procesā.

1.1.2 Dati, kurus vietne  lv.aptechka4kids.com tās lietošanas laikā, izmantojot lietotāja ierīcē instalēto programmatūru, automātiski pārsūta, tostarp IP adrese, informācija no sīkdatnes, informācija par lietotāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu). ar kuru piekļūt vietnei), piekļuves laiks, pieprasītās lapas adrese.

1.1.3. Dati, kas tiek sniegti vietnei, lai sniegtu pakalpojumus un/vai pārdotu preces un/vai nodrošinātu citas vērtības vietnes apmeklētājiem saskaņā ar šī resursa darbībām:

  • Uzvārds
  • uzvārds
  • E-pasts
  • telefona numurs

1.2. Šī Politika attiecas tikai uz vietni lv.aptechka4kids.com un nekontrolē un nav atbildīga par trešo pušu vietnēm, uz kurām lietotājs var noklikšķināt uz vietnē lv.aptechka4kids.com pieejamajām saitēm. Šādās vietnēs lietotājam var tikt ievākta vai pieprasīta cita personiskā informācija, kā arī var tikt veiktas citas darbības.

1.3. Vietne parasti nepārbauda lietotāju sniegtās personas informācijas precizitāti un nekontrolē viņu rīcībspēju. Tomēr vietne lv.aptechka4kids.com pieņem, ka lietotājs sniedz uzticamu un pietiekamu personisko informāciju par šī resursa formās piedāvātajiem jautājumiem, un šo informāciju regulāri atjaunina.

2. Lietotāju personiskās informācijas vākšanas un apstrādes mērķi

2.1. Vietne apkopo un glabā tikai tos personas datus, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai un/vai preču pārdošanai no zīmolu Kabrita®, FREEDOM® mīkstie tamponi, Dentinale® natura, Windi®, NoseFrida®, Lactoflorene®. un/vai citu vērtību nodrošināšana tīmekļa vietnes lv.aptechka4kids.com apmeklētājiem.

2.2. Lietotāja personisko informāciju var izmantot šādiem mērķiem:

2.2.1 Lai reģistrētu lietotāju vietnē

2.2.2 Sniegt klientu atsauksmes, klientu atbalstu

2.2.3. Informācijas un reklāmas materiālu mērķēšanai uz Kabrita®, FREEDOM® mīkstajiem tamponiem, Dentinale® natura, Windi®, NoseFrida®, HEVEA®, Lactoflorene®.

3. Lietotāja personiskās informācijas apstrādes un nodošanas trešajām personām nosacījumi

3.1. Vietnē lv.aptechka4kids.com tiek glabāta lietotāju personiskā informācija saskaņā ar konkrēto pakalpojumu iekšējiem noteikumiem.

3.2. Attiecībā uz lietotāja personisko informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad lietotājs brīvprātīgi sniedz informāciju par sevi vispārējai piekļuvei neierobežotam personu skaitam.

3.3. Vietnei lv.aptechka4kids.com ir tiesības nodot lietotāja personisko informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

3.3.1. Lietotājs ir izteicis savu piekrišanu šādām darbībām ar piekrišanu, kas izteikta šādu datu sniegšanā;

3.3.2. Pārsūtīšana ir nepieciešama, lai lietotājs varētu izmantot noteiktu vietni lv.aptechka4kids.com, vai lai piegādātu lietotājam preces un/vai sniegtu pakalpojumus;

3.3.3. Pārsūtīšanu paredz LR vai citi piemērojamie tiesību akti likumā noteiktās kārtības ietvaros;

3.3.4. Lai nodrošinātu vietnes lv.aptechka4kids.com vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzības iespēju gadījumos, ja lietotājs pārkāpj vietnes lv.aptechka4kids.com līgumu.

3.4. Apstrādājot lietotāju personas datus, vietne lv.aptechka4kids.com vadās pēc Krievijas Federācijas federālā likuma «Par personas datiem».

4. Personiskās informācijas izmaiņas, ko veicis lietotājs

4.1. Lietotājs var jebkurā laikā mainīt (atjaunināt, papildināt) viņa sniegto personisko informāciju vai tās daļu, kā arī tās konfidencialitātes parametrus, izmantojot vietnes personīgo kontu, un viņa prombūtnes laikā, atstājot paziņojumu vietnes administrēšana šādā veidā:

Telefona numurs +371 2012 21 22

E-pasts: aptechka4kids@pnholding.com

Atsauksmju veidlapa: lv.aptechka4kids.com

4.2. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, atstājot paziņojumu vietnes administrācijai šādā veidā:

Telefona numurs +371 2012 21 22

E-pasts: aptechka4kids@pnholding.com

Atsauksmju veidlapa: lv.aptechka4kids.com

5. Pasākumi, ko izmanto, lai aizsargātu lietotāju personisko informāciju

Vietne veic nepieciešamos un pietiekamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām prettiesiskām trešo personu darbībām ar to.

Vietne veic nepieciešamos un pietiekamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām prettiesiskām trešo personu darbībām ar to.

6. Izmaiņas Privātuma politikā. Piemērojamiem tiesību aktiem

6.1. Vietnei ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Veicot izmaiņas pašreizējā izdevumā, tiek norādīts pēdējās atjaunināšanas datums. Politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās ievietošanas brīža, ja vien jaunajā Politikas versijā nav noteikts citādi. Pašreizējais izdevums vienmēr ir pieejams vietnē lv.aptechka4kids.com

6.2. Uz šo politiku un attiecībām starp lietotāju un vietni, kas rodas saistībā ar Privātuma politikas piemērošanu, attiecas LR tiesību akti.

7. Atsauksmes. Jautājumi un ieteikumi

7.1. Visi ieteikumi vai jautājumi par šo politiku ir jānovirza šādi:

Telefona numurs +371 2012 21 22

E-pasts: aptechka4kids@pnholding.com

Atsauksmju veidlapa: lv.aptechka4kids.com